FAQ

ALLMÄNNA FRÅGOR:

Finns det en åldersgräns för att få lov att göra Arkitektprovet?

Nej, det finns ingen åldersgräns.

Hur, när och var anmäler man sig?

1. Börja med att anmäla dig på antagning.se till den/de arkitektutbildningar du vill gå på, mellan 15 mars-15 april. Du ökar dina möjligheter att läsa till arkitekt genom att söka till alla utbildningarna.

2. Anmäl dig sedan till Arkitektprovet genom att skicka in en hemuppgift till ett lärosäte, den gäller för bedömning på alla lärosätena. Senast den 15 april ska hemuppgiften vara inlämnad på lärosätet/kommit med posten.

Vad är det egentligen som Arkitektprovet skall mäta?

Se svar på hemsidan under fliken Provet/bedömningskriterier eller i vår folder.

Måste alla som söker göra Arkitektprovet?

Nej. Hälften eller fler av platserna tillsätts på samma sätt som på andra utbildningsprogram, d.v.s. via betyg och högskoleprov. Arkitektprovet är helt enkelt ytterligare en sökväg till arkitektutbildningen.

Hur fördelas platserna för de som söker via Arkitektprovet?

I urvalet till de fyra arkitektutbildningarna går mellan en tredjedel och hälften av nybörjarplatserna till dem som har ett resultat från Arkitektprovet.

Enbart sökande som efter delprov 2* tilldelats ett meritvärde kommer att delta i urvalet i urvalsgrupp AU (alternativt urval). En sökande måste uppfylla grundläggande samt särskild behörighet för att kunna delta i urvalet med annan urvalsgrund.

*) Delprov 1 är en inlämningsuppgift, Hemuppgiften, provet är öppet för alla. Delprov 2 består av två provdagar på någon av Sveriges Arkitektskolor och kan enbart genomföras om sökande meddelats detta (meddelande på sökandes sida på antagning.se,utgår till dem som fått godkänt på delprov 1 - Hemuppgiften)

 

 

Kan man söka både på betyg, via Högskoleprovet och via Arkitektprovet?

Ja, det är ett sätt att öka sina möjligheter. Alla tre har egna urvalsgrupper. Det finns inga kopplingar mellan grupperna, man söker i var och en för sig.

Påverkas chanserna att antas på betyg om man misslyckas på Arkitektprovet?

Nej! Resultatet i Arkitektprovet påverkar inte de andra urvalsgrupperna.

Är det samma Arkitektprov vid alla fyra lärosätena?

Ja, det finns bara ett Arkitektprov. Det spelar ingen roll vilket lärosäte du söker till i första hand; du kan ändå göra själva provet på något av de andra lärosätena. Ditt provresultat gäller sedan för antagning till alla de deltagande lärosätena.

Kan man delta i Arkitektprovet trots att man inte är fullt behörig för utbildningen?

Ja, du får delta i Arkitektprovet om du vill, men du kan inte antas om du inte uppfyller behörighetskraven. Du måste dock anmäla dig via antagning.se till ett arkitektprogram för att få göra Arkitektprovet. Att göra Arkitektprovet redan i år kan vara en nyttig träning så att du inte behöver vara så nervös inför nästa år, då du har hunnit komplettera din behörighet.

Vilket betyg krävdes för att komma in förra året? Behöver man göra Arkitektprovet om man kommer in på sina betyg?

Det är mycket osäkert att lita på vad som gällde förra året, eftersom betygskraven går upp och ned! Det beror bland annat på om antalet utbildningsplatser ändras på något lärosäte. Även om du har mycket bra betyg kan det därför vara en bra gardering att även göra Arkitektprovet och/eller Högskoleprovet. Men det går att söka enbart via betyg.

Kan det vara taktiskt att välja ett visst lärosäte i första hand, trots att man kanske hellre vill läsa på ett av de andra lärosätena?

Nej. Sök till alla fyra lärosätena och välj i den prioritetsordning du vill läsa, för att inte missa chansen att studera där du helst vill.

Vad händer om man blir rangordnad men inte kommer in på det lärosäte man sökt? Blir man automatiskt antagen till något av de andra lärosätena då?

Om ditt Arkitektprov är tillräckligt bra blir du antagen till ditt förstahandsval. Annars får du en reservplacering på det lärosätet och kanske i stället blir antagen till ditt andrahandsval, om resultatet räcker dit, eller kanske till ditt tredje- eller fjärdehandsval. När du anmäler dig till antagning.se får du anmäla dig till flera utbildningsalternativ. Men om du bara anmäler dig till ett lärosäte så kan du inte bli antagen till något annat lärosäte, även om provresultatet egentligen skulle ha räckt till.

Varför kan inte alla som gör hemuppgiften gå vidare till provdagarna?

På grund av det stora söktrycket till arkitektutbildningarna behöver ett urval göras. Att en hemuppgift inte går vidare betyder alltså inte att juryn tycker att upphovspersonen är olämplig som arkitekt, bara att de andra hemuppgifterna den här gången var bättre.

Går det att göra Arkitektprovet på annan plats?

Det är bara på de deltagande lärosätena som det är möjligt att genomföra provdagarna i juni, inga andra orter.

 

Vad gäller för deltagande i Arkitektprovet om man har en funktionsvariation?

Senast 31 maj ska anmälan om detta inklusive läkarintyg ha inkommit till det lärosäte där du vill göra provdagarna, om du omfattas av detta. Börja med att kontakta info@arkitektprovet.se.

Hur många är det som söker via Arkitektprovet?

Varje år brukar mellan 600 och 900 hemuppgifter lämnas in. Mellan 300 och 400 brukar efter hemuppgiftsbedömningen gå vidare till provdagarna, beroende på kvalitet. Mellan 120 och 170 prov brukar rangordnas för antagning via urvalsgruppen ”AU” (alternativt urval) – återigen beroende på kvalitet.

Måste man delta i båda provdagarna, om man går vidare dit?

Ja! Du måste delta i båda dagarnas prover för att ditt resultat ska räknas.

Kan man spara sitt arkitektprovsresultat från ett år till ett annat?

Nej, provresultatet gäller endast det år det görs.

FRÅGOR KRING ANMÄLAN, INLÄMNING, BEDÖMNING OCH UTHÄMTNING AV HEMUPPGIFT/PROVDAGSUPPGIFT

Vilket är mitt anmälningsnummer?

Ditt anmälningsnummer får du när du gjort en anmälan till en utbildning på antagning.se. Du kan se det när du är inloggad på Mina sidor. Numret består av sju eller åtta siffror.

 

 

På min anmälningsbekräftelse står mitt namn, anmälningsnummer, e-post adress och telefonnummer. Ska jag stryka denna informationen eller låta det stå?

Inget ska strykas. Allt ska vara kvar på anmälningsbekräftelsen. Juryn kommer aldrig att se informationen.

 

Exempel på en anmälningsbekräftelse:

Varför skall man skriva sitt anmälningsnummer och ett motto på hemuppgiften?

Anmälningsnummer och motto behövs för att koordinatorerna ska kunna hålla reda på vem som gjort vilket Arkitektprov.

Jurybedömningen görs helt anonymt. Därför får inga namn synas på hem- och provuppgifter.  

Spelar det någon roll till vilket lärosäte man lämnar in sin hemuppgift? Kan man till exempel lämna in uppgiften i Lund trots att man i första hand söker till Göteborg?

Du behöver inte skicka din hemuppgift till det lärosäte du söker i första hand i din högskoleanmälan. Du skickar helt enkelt provet till det lärosäte som passar bäst med avseende på resor etc.

Får man lämna in flera hemuppgifter, en till varje lärosäte?

Nej! Om du skickar hemuppgifter till flera lärosäten, kommer den hemuppgift som är skickad till ditt 1:a handsval att bedömas. Övriga inskickade alternativ kommer inte att bedömas utan kastas.

Kan man lämna in hemuppgiften direkt till lärosätena och kan man göra det utanför kontorstid?

Lämnar du hemuppgiften till något av de fyra lärosätena måste du göra det under de angivna öppettider som du finner i fliken Hemuppgiften 2019.

Hur får jag veta om jag gått vidare till provdagarna?

Detta ser du på din sida på antagning.se under fliken meddelande. Detta måste du själv kontrollera med jämna mellanrum. Du får alltså inget mejl och det meddelas inte via hemsidan heller.

Kan man överklaga juryns beslut av hemuppgiften/provdagsuppgifterna?

Nej, juryns beslut kan inte överklagas.

Vilka är juryns bedömningskriterier av hemuppgiften/provdagsuppgifterna?

Se svar här eller i vår folder som ligger under fliken tidsplan. Deltagarna får inte något facit eftersom det inte existerar något sådant.

När kan jag hämta ut min hemuppgift/provdagsuppgift?

Utlämning av årets hemuppgift och provdagsuppgift sker under de två sista veckorna i september.Information om kontaktpersoner mm. läggs ut på Arkitektprovets hemsida i slutet av augusti.