Provdagarna

2019 genomförs Arkitektprovets andra del, provdagarna, tisdagen den 11 juni och onsdagen den 12 juni. Du ska alltså vara på det lärosäte där du gör provet under båda dagarna. Provet börjar 9.00 och slutar 17.00 båda dagarna. Kom i god tid då du ej får genomföra provet om du är mer än 15 minuter sen.

Adress och karta till respektive provlokal finner du nedan, skyltar på plats kommer att visa exakt väg de aktuella dagarna på respektive lärosäte. Vad du själv ska ha med och behöver tänka på hittar du också längre ner på denna sida.

Efter provtillfället i juni packas provuppgifterna i en transportkartong som sedan skickas till den ort där juryn strax före midsommar skall bedöma proven. 2019 genomförs bedömningen i Göteborg.

TA MED DIG LEGITIMATION

Till provdagen ska du ta med dig en giltig legitimation; Sis-märkt id-kort, nationellt id-kort, körkort eller EU-pass till provlokalen. Observera att körkort från Finland, Island, Danmark och Norge inte gäller som legitimationshandling.

BYTE AV PROVORT

Behöver du av någon anledning byta provort? Hör av dig med ett mail till info@arkitektprovet.se  snarast - dock senast 31 maj.

FUNKTIONSVARIATION

Har du någon form av funktionsvariation som bör beaktas vid genomförandet av provet?  Senast den 31 maj ska anmälan om detta inklusive läkarintyg ha inkommit till det lärosäte där du vill göra provdagarna. Börja med att kontakta info@arkitektprovet.se snarast.

DETTA MÅSTE DU TÄNKA PÅ!

Du får varken ta material eller provuppgifterna med dig hem efter provets slut. Du får inte ta hjälp av andra via telefon etc. Mobiltelefoner ska vara avstängda, både av hänsyn till risken för fusk och för att inte störa övriga provdeltagare. Provet får inte fotograferas. Du får inte heller ha någon form av musikspelare påslagen.

PROVORTER

 

Göteborg:

Chalmers Arkitektur, Chalmers, Sven Hultins gata 6, 412 96 Göteborg

Karta

 

Lund:

Arkitektskolan, Lunds universitet, Sölvegatan 24, 223 62 Lund

Karta

 

Stockholm:

Arkitekturskolan KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Osquars Backe 5, 100 44 Stockholm

Karta

 

Umeå:

Arkitekthögskolan, Umeå Universitet, Östra Strandgatan 30, 903 33 Umeå Karta