Hemuppgiften - Inlämning

*OBS*

I anvisning för inlämning av hemuppgift står det att namn, personnummer, adress och telefonnummer ska anges. Detta gäller inte. Du ska ange epost, anmälningsnummer, motto, inlämningsort samt ladda upp bildmall.

Du ska bara skicka in hemuppgiften till ett av lärosätena. Observera att hemuppgiften består av flera deluppgifter. Den gäller för ansökan till arkitektutbildningarna på alla de lärosäten du sökt till.

 

 

Hemuppgift_Arkitektprovet

Page 1
* = Obligatoriska fält

Obs. Döp filen enligt följande format:
anmälningsnummer + motto
t.ex.123456_maxtreord