Hemuppgiften 2021

HEMUPPGIFTEN 2021 (PDF) är nu publicerad. 

SÅ HÄR LÄMNAR DU IN HEMUPPGIFTEN

Hemuppgiften ska lämnas in digitalt via FORMULÄRET
Anvisningarna hittar du i dokumentet för Hemuppgiften 2021.

Hemuppgiftens delar ska placeras i en BILDMALL
Anvisningarna hittar du i dokumentet för Hemuppgiften 2021.
Läs instruktionen noggrant och observera särskilt anvisningarna angående filformat och filstorlek. 

Sista inlämningsdag för hemuppgiften är 15 april 2021. Hemuppgifter som inkommer efter detta datum kommer inte att bedömas. Det är deltagarens ansvar att ha marginaler för eventuella tekniska problem.

Om du går vidare kommer du att kallas till delprov 2 av det lärosätet som du i formuläret angivit ligga närmast din hemort. Delprov 2 sker tisdag 8 juni – onsdag 9 juni under former anpassade för rådande restriktioner kring covid-19.