Hemuppgiften 2021

Hemuppgiften 2021 är nu publicerad och du hittar den här (PDF). 

SÅ HÄR LÄMNAR DU IN HEMUPPGIFTEN

Hemuppgiften ska lämnas in digitalt via formuläret här på arkitektprovet.se. Formuläret öppnar den 15 mars 2021, samma datum som antagningsomgången till utbildningarna öppnar på antagning.se. Du hittar det då på denna sida.

Hemuppgiftens delar ska placeras i en mall. Anvisningarna hittar du i dokumentet hemuppgiften. Läs instruktionen noggrant och observera särskilt anvisningarna angående filformat och filstorlek. Mallen finns här

Sista inlämningsdag för hemuppgiften är 15 april 2021. Hemuppgifter som inkommer efter detta datum kommer inte att bedömas. Det är deltagarens ansvar att ha marginaler för eventuella tekniska problem.

Om du går vidare kommer du att kallas till delprov 2 av det av de fyra lärosätena som du i formuläret angivit ligga närmast din hemort. Delprov 2 sker tisdag 8 juni – onsdag 9 juni under former anpassade för rådande restriktioner kring covid-19.