Provdagarna

Arkitektprovets delprov 2 genomförs 2021 i form av en (1) digital provdag på distans. Deltagare som gått vidare till delprov 2 har via e-post fått utförlig information den 18 maj 2021. 

Delprov 2 – Provdagen – genomförs onsdag 9 juni 2021 mellan 07.45 och 17.00.

Om du fått ett meddelande via antagning.se att du har gått vidare till delprov 2 men inte fått informationen via e-post (kolla även skräppost/spamfilter), vänligen kontakta oss snarast på info@arkitektprovet.se

GILTIG LEGITIMATION

Vid delprov 2 ska du som deltagare uppvisa en giltig legitimation; Sis-märkt id-kort, nationellt id-kort, körkort eller EU-pass. Observera att körkort från Finland, Island, Danmark och Norge inte gäller som legitimationshandling.

FUNKTIONSVARIATION

Har du någon form av funktionsvariation som bör beaktas vid genomförandet av provet? Senast den 28 maj ska anmälan om detta inklusive läkarintyg ha inkommit till det lärosäte där du vill göra provdagarna. Börja med att kontakta info@arkitektprovet.se.

Vanliga frågor om provdagen (uppdaterad 2021-05-19)

Går det att göra provdagen på annat datum eller tid? 
Nej, provdagen är onsdag 9 maj 2021 mellan 07.45 och 17.00. För att ditt prov ska bedömas behöver du ha deltagit i hela provdagen. Det finns inga möjligheter att göra provet på annan tid eller dag. Det finns inte heller några skäl som ger undantag från detta.