Arkitektprovet

Planering för Arkitektprovet 2021

Arkitektprovet planeras att genomföras under vårterminen 2021 för antagning till arkitektutbildningarna vid Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lunds Tekniska Högskola vid Lunds Universitet (LTH/LU) samt Umeå universitet (UmU), för höstterminen 2021. I ett gemensamt beslut från lärosätenas ledningar under våren 2020 bestämdes att Arkitekthögskolan vid Umeå universitet har ansvaret att koordinera provomgången. Planering pågår för att säkerställa att provet kan genomföras under rådande restriktioner för att minska smittspridning av Covid-19. Tidsplanen för provomgången med datum för de olika momenten presenteras som vanligt i slutet av januari 2021.

För frågor, kontakta oss härTILL VILKA UTBILDNINGAR ANVÄNDS ARKITEKTPROVET?

  • Arkitektur CTH-45000, Chalmers tekniska Högskola
  • Arkitektutbildning LU 80040, Lunds universitet
  • Arkitektutbildning KTH-32100, KTH
  • Arkitektprogrammet UMU-P1592, Umeå universitet

HISTORIK

Arkitektprovet genomfördes första gången 1987 efter att de tre arkitekturskolorna Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Kungliga Tekniska Högskolan Arkitekturskolan (KTH) samt Arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)/Lunds universitet (LU) aktualiserat frågan om ett alternativt urvalssätt. 2009 tillkom Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet (UMU). 2020 års provomgång ställdes in med anledning av Covid-19-pandemin.