Arkitektprovet

Arkitektprovet är ett prov som används för urval bland behöriga sökande. Det betyder att du måste vara behörig, via betyg eller reell kompetens, för att bli antagen till en arkitektutbildning. I urvalet till de fyra arkitektutbildningarna går mellan en tredjedel och hälften av nybörjarplatserna till dem som har ett resultat från Arkitektprovet.

Allt du behöver veta finns här på hemsidan och i vår PDF. 

Arkitektprovets PDF

uppdaterades 2014-03-01

ARKITEKTPROVET 2015

Hemuppgiften 2015 kommer att läggas ut ca 1 mars. Den ska vara inlämnad eller inskickad så att den är på skolorna senast 15 april.

 

 

HÄMTNING AV HEM- OCH PROVUPPGIFTER

Är du intresserad av att få tillbaka din hemuppgift och eventuellt arkitektprov?

Välkommen att hämta ditt material från provåren 2012, 2013 och/eller 2014 under tiden måndagen den 15 september – fredagen den 26 september.     

Arkitekturskolan KTH har gallrat hem- och provuppgifter från 2012 innan de kunde lämnas ut. Det går därför inte att hämta ut 2012 års hem- och provuppgifter på KTH.

Material från 2013 kan inte hämtas på KTH i år, utan först 2015.

Hemuppgiften finns på den skola du skickade in den till.

Provuppgiften finns på den skola du angav på provlådan.

Du ska uppge KOD/ANMÄLNINGSNUMMER och MOTTO när du hämtar, samt ha med dig LEGITIMATION.

 

OBS!                    Om du inte har möjlighet komma själv, kan du be någon närstående hämta provet. Budet ska ha med sig din kod/anmälningsnummer, ditt motto och ditt personnummer samt kunna legitimera sig.

 

 

Följande platser och tider gäller för uthämtning:

Chalmers

Peter Lundin, vaktmästare Arkitektur Chalmers, 031-772 24 16

Lennart Lundqvist, vaktmästare Arkitektur Chalmers, 031-772 24 12

Ring och boka en tid innan du kommer!

 

Arkitekturskolan, KTH

Östermalmsgatan 26

Thomas Lejdegård, studierektor, 08-790 85 37, thomas.lejdegard@arch.kth.se 

Vardagar kl 9-15

Boka tid innan du kommer!

 

Arkitektskolan vid Lunds universitet

LTHs informationsdisk

John Ericssons väg 4, LUND

Måndag, onsdag, fredag kl 8-14

Tisdag, torsdag kl 10-16

http://www.lth.se/studiecentrum/lth_info/

 

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Studieadministrationen

Konstnärligt Campus - Östra Strandgatan 30C, UMEÅ

Måndag-fredag kl 10-16

 

Var vänlig respektera angivna tider!

 

I oktober kommer allt icke uthämtat material från 2012 och 2014 att kastas.

Materialet från 2013 sparas ytterligare ett år, beroende på tidigare lämnad information.

 

 

 

RANGORDNING 2014

Bedömningen av Arkitektprovet 2014 är nu avslutad och har resulterat i att 154 prov har rangordnats, se lista.

Rangordningen kan delas in i tre grupper:

Prov med meritvärde 800-799 kan räkna med att bli antagna till sitt förstahandsval - under förutsättning att det finns en korrekt anmälan samt att förkunskapskraven är uppfyllda.

Prov med meritvärde 754 kan med stor sannolikhet räkna med att bli antagna till sitt förstahandsval - under förutsättning att det finns en korrekt anmälan samt att förkunskapskraven är uppfyllda.

Även prov med meritvärde 717-649 kan ha möjlighet att bli antagna till en av arkitektutbildningarna i Sverige - under förutsättning att det finns en korrekt anmälan samt att förkunskapskraven är uppfyllda.

Slutligen finns det en grupp prov som fått omdömet "ej rangordnad". Det innebär att det inte blir någon antagning via arkitektprovet i år. Det betyder dock inte att proven var dåliga - bara inte tillräckligt bra för att rangordnas i år. Välkommen att göra ett nytt försök nästa år.

Besked om antagning sker via www.antagning.se

 

 

RANGORDNINGSLISTAN MÅNDAG 23 JUNI

Rangordningslista 2014.

 

 

 

TA DIN PLATS I ANSPRÅK, NYTT FR O M 2014

De provdeltagare från 2011 och 2012 som har resultat som omfattas av förtur och vill ta sin plats i anspråk ska skriva till info@arkitektprovet och begära förtur, senast sista anmälningsdag, dvs den 15 april 2014.

Historik

Arkitektprovet genomfördes första gången 1987 efter att de tre arkitekturskolorna Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Kungliga Tekniska Högskolan Arkitekturskolan (KTH) samt Arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)/Lunds universitet (LU) aktualiserat frågan om ett alternativt urvalssätt. Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet (UMU) deltog första gången 2009.      

Till vilka utbildningar används arkitektprovet?

• Arkitektur CTH-45000, Chalmers tekniska högskola
• Arkitektutbildning LU-80040, Lunds universitet
• Arkitektutbildning KTH-32100, KTH
• Arkitektprogrammet UMU-01592, Umeå universitet


Tips! Öka dina möjligheter genom att söka till alla utbildningarna.