Arkitektprovet

Arkitektprovet är ett prov som används för urval bland behöriga sökande. Det betyder att du måste vara behörig, via betyg eller reell kompetens, för att bli antagen till en arkitektutbildning. I urvalet till de fyra arkitektutbildningarna går mellan en tredjedel och hälften av nybörjarplatserna till dem som har ett resultat från Arkitektprovet.

Allt du behöver veta finns här på hemsidan.

VÄLKOMMEN ATT GÖRA ARKITEKTPROVET 2016

Hemuppgiften finns här och ska vara inlämnad 15 april 2016.

De som går vidare till provdagarna i juni får besked om det på sin sida på antagning.se i mitten av maj.

HISTORIK

Arkitektprovet genomfördes första gången 1987 efter att de tre arkitekturskolorna Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Kungliga Tekniska Högskolan Arkitekturskolan (KTH) samt Arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)/Lunds universitet (LU) aktualiserat frågan om ett alternativt urvalssätt. Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet (UMU) deltog första gången 2009.      

TILL VILKA UTBILDNINGAR ANVÄNDS ARKITEKTPROVET?

• Arkitektur CTH-45000, Chalmers tekniska högskola
• Arkitektutbildning LU-80040, Lunds universitet
• Arkitektutbildning KTH-32100, KTH
• Arkitektprogrammet UMU-01592, Umeå universitet.


Tips! Öka dina möjligheter genom att söka till alla utbildningarna.