Arkitektprovet

Arkitektprovet är ett prov som används för urval bland behöriga sökande. Det betyder att du måste vara behörig, via betyg eller reell kompetens, för att bli antagen till en arkitektutbildning. I urvalet till de fyra arkitektutbildningarna går mellan en tredjedel och hälften av nybörjarplatserna till dem som har ett resultat från Arkitektprovet.


Allt du behöver veta finns här på hemsidan. 

Resultat av bedömning av Arkitektprovet 2019

Bedömningen av Arkitektprovet 2019 är nu avslutad. Besked om antagning sker via antagning.se.

Ca 700 hemuppgifter lämnades in till Arkitektprovet 2019 och efter bedömning gick 372 vidare till provdagarna. 342 prov genomfördes.

Första antagningsbeskedet publiceras den 11 juli. Blir du reservplacerad deltar du även i andra urvalet. Kom ihåg att tacka ja till erbjuden plats/reservplats. Andra antagningsbeskedet publiceras 1 augusti.

För ytterligare frågor om antagning kontakta respektive lärosätes antagningsenhet.

 

Chalmers:

antagning@chalmers.se

 

KTH:

admissions@kth.se

 

LTH:

antagningen@lth.lu.se

 

UmU:

https://www.umu.se/kontakta-oss/

 

 

 

HÄMTNING AV HEM- OCH PROVUPPGIFTER

Är du intresserad av att få tillbaka din hemuppgift och arkitektprov?

Välkommen att hämta ditt material från årets arkitektprov under tiden måndagen den 16 september – fredagen den 27 september.   Obs! På KTH endast onsdagar-fredagar.

Hemuppgiften finns på den skola du skickade in den till.

Provuppgiften finns på den skola du angav på provlådan.

Du ska uppge ANMÄLNINGSNUMMER och MOTTO när du hämtar, samt ha med dig LEGITIMATION.

OBS! Om du inte har möjlighet att komma själv, kan du be någon närstående hämta provet. Budet ska ha med sig din kod/anmälningsnummer, ditt motto och ditt personnummer samt kunna legitimera sig.

Följande platser och tider gäller för uthämtning:

 

Chalmers Tekniska Högskola

Peter Lundin, vaktmästare Arkitektur Chalmers

031-772 24 16

Jesper Martell, vaktmästare Arkitektur Chalmers

031-772 23 84 

Boka tid innan du kommer!

 

Arkitekturskolan, KTH

Osquars Backe 5, 100 40 STOCKHOLM

Onsdagar-torsdagar kl 12-17, fredagar kl 8-12

Övrig tid gäller tidsbokning:

Sari Nieminen, Administratör

sari.nieminen@arch.kth.se

08 - 790 85 65

Uthämtningen sker på plan 6. Var god ring på telefonen utanför entrédörren.

 

 

Arkitektskolan vid Lunds universitet

Kristina Olsson, Utbildningskoordinator

kristina.olsson@lth.lu.se 

Boka tid innan du kommer!

 

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Konstnärligt Campus - Östra Strandgatan 30C, UMEÅ

Administrationen

Måndag-fredag kl 9-16

Ev frågor: jens.erik.persson@umu.se 

 

Var vänlig respektera ovan angivna tider.

TILL VILKA UTBILDNINGAR ANVÄNDS ARKITEKTPROVET?

  • Arkitektur CTH-45000, Chalmers tekniska Högskola
  • Arkitektutbildning LU 80040, Lunds universitet
  • Arkitektutbildning KTH-32100, KTH
  • Arkitektprogrammet UMU-01592, Umeå universitet

HISTORIK

Arkitektprovet genomfördes första gången 1987 efter att de tre arkitekturskolorna Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Kungliga Tekniska Högskolan Arkitekturskolan (KTH) samt Arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)/Lunds universitet (LU) aktualiserat frågan om ett alternativt urvalssätt. 2009 tillkom Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet (UMU).