Arkitektprovet

Arkitektprovet är ett prov som används för urval bland behöriga sökande. Det betyder att du måste vara behörig, via betyg eller reell kompetens, för att bli antagen till en arkitektutbildning. I urvalet till de fyra arkitektutbildningarna går mellan en tredjedel och hälften av nybörjarplatserna till dem som har ett resultat från Arkitektprovet.

Allt du behöver veta finns här på hemsidan och i vår PDF. 

Arkitektprovets PDF
uppdaterades 2015-01-09

 

ARKITEKTPROVET 2015

Här finns Hemuppgiften 2015. Den ska vara inlämnad eller inskickad så att den är på skolorna senast 15 april.

 

TA DIN PLATS I ANSPRÅK, NYTT FR.O.M. 2014

De provdeltagare från 2012 som har resultat som omfattas av förtur och vill ta sin plats i anspråk ska skriva till info@arkitektprovet.se och begära förtur, senast sista anmälningsdag, dvs den 15 april 2015.

 

HISTORIK

Arkitektprovet genomfördes första gången 1987 efter att de tre arkitekturskolorna Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Kungliga Tekniska Högskolan Arkitekturskolan (KTH) samt Arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)/Lunds universitet (LU) aktualiserat frågan om ett alternativt urvalssätt. Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet (UMU) deltog första gången 2009.      

 

TILL VILKA UTBILDNINGAR ANVÄNDS ARKITEKTPROVET?

• Arkitektur CTH-45000, Chalmers tekniska högskola
• Arkitektutbildning LU-80040, Lunds universitet
• Arkitektutbildning KTH-32100, KTH
• Arkitektprogrammet UMU-01592, Umeå universitet


Tips! Öka dina möjligheter genom att söka till alla utbildningarna.