Tidsplan 2019

 

 

Info om Arkitektprovet 2019 hittar du i denna PDF.

1 MARS

Arkitektprovets hemuppgift publiceras på arkitektprovet.se.

15 MARS

Anmälan till antagning.se öppnar. För att få delta i Arkitektprovet måste du anmäla dig till minst ett eller flera arkitektprogram på antagning.se senast måndagen den 15 april!

15 APRIL

Sista anmälningsdag. Arkitektprovets hemuppgift skall lämnas in/kommit med posten senast denna dag. Följ anvisningarna under "Provet > Hemuppgiften 2019.

25 APRIL

Sista dag för meddelande om att din hemuppgift blivit mottagen, eller att den kommit in för sent.

15 MAJ

Senast detta datum får du besked om du har gått vidare till provdagarna eller inte. Detta ser du som ett meddelande som kopplas till din anmälan på din sida på antagning.se. Anvisningar kring provdagarna i juni finns tillgängliga på arkitektprovet.se.

31 MAJ

Sista dag för anmälan om funktionsvariation samt byte av provort. För ytterligare information, se  här.

11 JUNI & 12 JUNI

Provdagarna på lärosätena (båda dagarna 09:00-17:00)

20 JUNI

Sista kompletteringsdag. Mer info om detta hittar du på antagning.se.

28 JUNI

Senast detta datum får du besked om ditt Arkitektprov är godkänt eller om du tyvärr inte uppnått nivån för godkänt, vilket betyder att ditt resultat från provet är underkänt. Detta ser du som ett meddelande som kopplas till din anmälan på din sida på antagning.se

Du som har ett godkänt resultat på Arkitektprovet får samtidigt ett meritvärde i urvalsgruppen för Arkitektprovet.

16 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER

Utlämning av hemuppgift och provdagsuppgift sker de två sista veckorna i september. I år lämnas uppgifter från 2019 ut. Information om kontaktpersoner etc läggs ut på Arkitektprovets hemsida i slutet av augusti.