Tidsplan 2017

 

 

Foldern med tidsplanen för 2017 års Arkitektprov går nu att läsa i denna PDF.

ONSDAG 1 MARS

Arkitektprovets hemuppgift publiceras på arkitektprovet.se.

ONSDAG 15 MARS

Anmälan till antagning.se öppnar. För att få delta i Arkitektprovet måste du anmäla dig till minst ett eller flera arkitektprogram på antagning.se senast den 18 april!

TISDAG 18 APRIL

Sista anmälningsdag. Arkitektprovets hemuppgift skall lämnas in/kommit med posten senast denna dag. Följ anvisningarna under "Provet > Hemuppgiften 2017.

MÅNDAG 24 APRIL

Sista dag för meddelande om att din hemuppgift blivit mottagen, eller att den kommit in för sent.

MÅNDAG 15 MAJ

Senast detta datum får du besked om du har gått vidare till provdagarna eller inte. Detta ser du som ett meddelande som kopplas till din anmälan på din sida på antagning.se. Anvisningar kring provdagarna i juni finns tillgängliga på arkitektprovet.se.

Onsdag 31 maj

Sista dag för anmälan om funktionsvariation, byte av provort, samt byte av provdag vid studentexamen. För ytterligare information, se  här.

TISDAG 13 JUNI och ONSDAG 14 JUNI

Provdagarna på lärosätena (båda dagarna 09:00-17:00)

ONSDAG 21 JUNI

Sista kompletteringsdag. Mer info om detta hittar du på antagning.se.

FREDAG 30 Juni

Senast detta datum får du besked om du deltar i urvalsgruppen för Arkitektprovet eller inte. Detta ser du som ett meddelande som kopplas till din anmälan på din sida på antagning.se

MÅNDAG 18 SEPTEMBER - FREDAG 29 SEPTEMBER

Utlämning av hemuppgift och provdagsuppgift sker de två sista veckorna i september. I år lämnas uppgifter från 2017 ut. Information om kontaktpersoner mm. läggs ut på Arkitektprovets hemsida i slutet av juni.