Så här anmäler du dig

Börja med att anmäla dig på antagning.se (15 mars-15 april) till den/de arkitektutbildningar du vill gå på. Anmäl dig sedan till Arkitektprovet genom att skicka in en hemuppgift till det lärosäte där du vill göra provdagarna.

SKICKA HEMUPPGIFT ENDAST TILL ETT LÄROSÄTE

Du ska bara skicka in en hemuppgift. Den gäller för ansökan till arkitektutbildningarna på alla de skolor du sökt till (du väljer själv vilken eller vilka skolor du vill söka till). Skickar du in hemuppgifter till flera av skolorna, kommer den hemuppgift som är skickad till ditt förstahandsval att bedömas. Övriga inskickade alternativ kommer inte att bedömas, utan kastas.

SISTA DATUM FÖR ANMÄLAN OCH INLÄMNING AV HEMUPPGIFT

Senast den 15 april ska anmälan via antagning.se vara gjord och hemuppgiften vara inlämnad på lärosätena/kommit fram med posten. Hemuppgift som kommer efter detta datum anses som försenad och beaktas inte.

ANONYMT

Arkitektprovet är anonymt. Det är viktigt att du följer instruktionerna för hemuppgiften då koordinatorerna för Arkitektprovet måste kunna koppla samman dig med din hemuppgift.

SISTA KOMPLETTERINGSDAG

Datum för sista kompletteringsdag för meriter och betyg hittar du på antagning.se under ”Viktiga datum”.

SISTA DATUM FÖR BESKED OM DU GÅTT VIDARE TILL PROVDAGARNA

Senast den 15 maj får du besked på antagning.se om du gått vidare/inte gått vidare till provdagarna i juni.

BYTE AV PROVORT

Du kan byta provort, men då måste du först kontakta det lärosäte du skickat din hemuppgift till, senast 31 maj.

GÖR ARKITEKTPROVET I GÖTEBORG, LUND, STOCKHOLM ELLER UMEÅ

När du skickar in din hemuppgift väljer du var du vill göra provdagsuppgifterna, om du går vidare. Provorterna hittar du under fliken Provet/Provdagarna på denna hemsida.