Arkitektprovet

Sista inlämningsdag för hemuppgiften har passerat

Hemuppgiften (delprov 1) för Arkitektprovet 2021 skulle ha inkommit till oss senast den 15 april 2021. Detta datum har nu passerat och det är inte längre möjligt att lämna in hemuppgiften. Det är inte heller möjligt att skicka in korrigeringar på inlämnade prov. 

Deltagare som har lämnat in i tid respektive för sent kommer att meddelas detta även via antagning.se. Senast den 11 maj får alla som lämnat in hemuppgiften i tid besked om de gått vidare till delprov 2 eller ej. I samband med detta får de som gått vidare information om delprovets upplägg. 

Efterlysning av deltagare till inlämnad hemuppgift

Vi söker komma i kontakt med dig som har lämnat in följande hemuppgift:

Motto: ”Industriinspirerad Istransport”.
Inlämningsort: Göteborg

Provet har ett felaktigt anmälningsnummer. Hör av dig med korrekt anmälningsnummer till info@arkitektprovet.se omgående för att komma med i bedömningen!

 

 

Information om Arkitektprovet 2021

Arkitektprovet genomförs våren 2021 för antagning till arkitektutbildningarna vid Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lunds Tekniska Högskola vid Lunds Universitet (LTH/LU) samt Umeå universitet (UmU). 

Arkitektprovet har anpassats för att säkerställa ett genomförande under rådande, utökade samt lättade restriktioner och rekommendationer kring smittspridningen av covid-19. 

Provet består av två delar. Del 1 är en hemuppgift som deltagarna gör hemma och laddar upp digitalt via ett formulär på arkitektprovet.se. Hemuppgiften publicerades 1 mars och ska vara inlämnad senast 15 april. Efter jurybedömning av hemuppgiften kallas de som går vidare till delprov 2, provdagarna, som sker den 8–9 juni under former anpassade efter rådande omständigheter. Deltagare som går vidare får detaljerad information om delprov 2 i samband med kallelsen i början av maj. 

Den information som du som deltagare behöver i dagsläget finns här på arkitektprovet.se. TILL VILKA UTBILDNINGAR ANVÄNDS ARKITEKTPROVET?

  • Arkitektur CTH-45000, Chalmers tekniska Högskola
  • Arkitektutbildning LU 80040, Lunds universitet
  • Arkitektutbildning KTH-32100, KTH
  • Arkitektprogrammet UMU-P1592, Umeå universitet

HISTORIK

Arkitektprovet genomfördes första gången 1987 efter att de tre arkitekturskolorna Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Kungliga Tekniska Högskolan Arkitekturskolan (KTH) samt Arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)/Lunds universitet (LU) aktualiserat frågan om ett alternativt urvalssätt. 2009 tillkom Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet (UMU). 2020 års provomgång ställdes in med anledning av Covid-19-pandemin.