Arkitektprovet

Hemuppgiftsomgången är nu avslutad. Deltagare får meddelande den 16–17 maj via antagning.se med besked om man gått vidare till delprov 2 eller inte. Deltagare som har gått vidare kan anmäla funktionsvariation samt byta provort fram till och med den 30 maj genom att mejla info@arkitektprovet.se. Det är inte möjlighet eller giltiga skäl att göra delprov 2 på andra datum än 14–15 juni. Deltagare måste delta i båda provdagarna.

 

TILL DIG SOM GÅTT VIDARE: VÄLKOMMEN TILL DELPROV 2

Läs mer under Provet/provdagarna.

Information om Arkitektprovet 2022

Arkitektprovet genomförs våren 2022 för antagning till arkitektutbildningarna vid Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lunds Tekniska Högskola vid Lunds Universitet (LTH/LU) samt Umeå universitet (UmU). 

Provet består av två delar. Delprov 1 är en hemuppgift som deltagaren gör hemma och skickar in eller lämnar för hand till lärosätet. Hemuppgiften publicerades 22 februari med 19 april som sista inlämningsdag. Efter jurybedömning av hemuppgiften kallas de som går vidare till delprov 2. Arkitektprovets delprov 2 genomförs 14 -15 juni 2022 på plats på de fyra anordnande lärosätena.

 

TILL VILKA UTBILDNINGAR ANVÄNDS ARKITEKTPROVET?

  • Arkitektur CTH-45000, Chalmers tekniska Högskola
  • Arkitektutbildning LU 80040, Lunds universitet
  • Arkitektutbildning KTH-32100, KTH
  • Arkitektprogrammet UMU-P1592, Umeå universitet

HISTORIK

Arkitektprovet genomfördes första gången 1987 efter att de tre arkitekturskolorna Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Kungliga Tekniska Högskolan Arkitekturskolan (KTH) samt Arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)/Lunds universitet (LU) aktualiserat frågan om ett alternativt urvalssätt. 2009 tillkom Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet (UMU). 

Is it Possible to do Arkitektprovet in English?

Arkitektprovet is only provided in Swedish. During the second part, applicants can use a physical dictionary for translation but it is not possible to get full translations or to for example use digital devices.