Arkitektprovet

Resultat av bedömning av Arkitektprovet 2021

Bedömningen av Arkitektprovet 2021 är nu avslutad. Besked om deltagare rangordnats eller ej samt meritvärde sker via antagning.se senast 28 juni. 

976 hemuppgifter lämnades in i tid för Arkitektprovet 2021 och efter bedömning gick 336 vidare till delprov 2 (provdagen). 322 deltagare deltog och slutförde provdagen.

Första antagningsbeskedet publiceras den 16 juli. Blir du reservplacerad deltar du även i andra urvalet. Kom ihåg att tacka ja till erbjuden plats/reservplats. 

För ytterligare frågor om antagning kontakta respektive lärosätes antagningsenhet.

Chalmers:

antagning@chalmers.se

KTH:

info@kth.se

LTH:

antagningen@lth.lu.se

UmU:

https://www.umu.se/kontakta-oss/

 

 

 

TILL VILKA UTBILDNINGAR ANVÄNDS ARKITEKTPROVET?

  • Arkitektur CTH-45000, Chalmers tekniska Högskola
  • Arkitektutbildning LU 80040, Lunds universitet
  • Arkitektutbildning KTH-32100, KTH
  • Arkitektprogrammet UMU-P1592, Umeå universitet

Information om Arkitektprovet 2021

Arkitektprovet genomfördes våren 2021 för antagning till arkitektutbildningarna vid Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lunds Tekniska Högskola vid Lunds Universitet (LTH/LU) samt Umeå universitet (UmU). 

Arkitektprovet anpassades för att säkerställa ett genomförande under rådande, utökade samt lättade restriktioner och rekommendationer kring smittspridningen av covid-19. 

Provet bestod av två delar. Del 1 var en hemuppgift som deltagarna gjorde hemma och laddade upp digitalt via ett formulär på arkitektprovet.se. Hemuppgiften publicerades 1 mars med 15 april som sista inlämningsdag. Efter jurybedömning av hemuppgiften kallades de som gick vidare till delprov 2, provdagen, som genomfördes den 9 juni på distans via digital plattform. HISTORIK

Arkitektprovet genomfördes första gången 1987 efter att de tre arkitekturskolorna Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Kungliga Tekniska Högskolan Arkitekturskolan (KTH) samt Arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)/Lunds universitet (LU) aktualiserat frågan om ett alternativt urvalssätt. 2009 tillkom Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet (UMU).