Arkitektprovet

Hemuppgiftsinlämningen (delprov 1) är nu stängd.

Senast den 18 april får du meddelande via antagning.se om att din hemuppgift blivit mottagen, eller att den kommit in för sent.

Deltagare får meddelande den 13–14 maj via antagning.se med besked om man gått vidare till provdagarna (delprov 2) eller inte.

Deltagare som har gått vidare kan anmäla funktionsvariation samt byta provort fram till och med den 29 maj genom att mejla info@arkitektprovet.se.

Det är inte möjligt att göra delprov 2 på andra datum än 11–12 juni. Deltagare måste delta i båda provdagarna.

 

Information om Arkitektprovet 2024

Arkitektprovet genomförs våren 2024 för antagning till arkitektutbildningarna vid Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lunds Tekniska Högskola vid Lunds Universitet (LTH/LU) samt Umeå universitet (UmU). 

Provet består av två delar. Delprov 1 är en hemuppgift som deltagaren gör hemma och skickar in eller lämnar för hand till lärosätet. Hemuppgiften publicerades i slutet av februari med 15 april som sista inlämningsdag. Efter jurybedömning av hemuppgiften kallas de som går vidare till delprov 2. Arkitektprovets delprov 2 genomförs 11 -12 juni 2024 på plats på de fyra anordnande lärosätena.

TILL VILKA UTBILDNINGAR ANVÄNDS ARKITEKTPROVET?

  • Arkitektur CTH-45000, Chalmers tekniska Högskola
  • Arkitektutbildning LU 80040, Lunds universitet
  • Arkitektutbildning KTH-32100, KTH
  • Arkitektprogrammet UMU-P1592, Umeå universitet

HISTORIK

Arkitektprovet genomfördes första gången 1987 efter att de tre arkitekturskolorna Chalmers tekniska högskola (Chalmers), Kungliga Tekniska Högskolan Arkitekturskolan (KTH) samt Arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)/Lunds universitet (LU) aktualiserat frågan om ett alternativt urvalssätt. 2009 tillkom Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet (UMU). 

URVAL

Arkitektprovet är ett prov som används för urval bland behöriga sökande. Det betyder att du måste vara behörig, via betyg eller reell kompetens, för att bli antagen till en arkitektutbildning. I urvalet till de fyra arkitektutbildningarna går cirka en tredjedel av nybörjarplatserna till dem som har ett resultat från Arkitektprovet.


Allt du behöver veta finns här på hemsidan.