Arkitektprovet

Bedömningen av Arkitektprovet 2024 är avslutad.

Information om Arkitektprovet 2025 kommer i januari. 

 

Resultat för Arkitektprovet 2024

575 hemuppgifter lämnades in i tid för Arkitektprovet 2024 och efter bedömning gick 264 vidare till delprov 2 (provdagar). 243 deltog och slutförde provdagarna. Av dessa 243 deltagare fick 130 ett meritvärde i urvalsgruppen. 

För antagningsbesked se antagning.se. Blir du reservplacerad deltar du även i andra urvalet. Kom ihåg att tacka ja till erbjuden plats/reservplats.

Kontakt

Arkitektprovets mejladress är nu stängd för provomgången 2024. För ytterligare frågor kontakta respektive lärosäte. Läs gärna informationen på hemsidan noggrant före du ställer en fråga, då svar på vanliga frågor uppdateras löpande.

TILL VILKA UTBILDNINGAR ANVÄNDS ARKITEKTPROVET?

  • Arkitektur CTH-45000, Chalmers tekniska Högskola
  • Arkitektutbildning LU 80040, Lunds universitet
  • Arkitektutbildning KTH-32100, KTH
  • Arkitektprogrammet UMU-P1592, Umeå universitet

Is it Possible to do Arkitektprovet in English?

Arkitektprovet is only provided in Swedish. During the second part, applicants can use a physical dictionary for translation but it is not possible to get full translations or to for example use digital devices. 

HISTORIK

Arkitektprovet genomfördes första gången 1987 efter att de tre arkitekturskolorna Chalmers tekniska högskola (Chalmers), Kungliga Tekniska Högskolan Arkitekturskolan (KTH) samt Arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)/Lunds universitet (LU) aktualiserat frågan om ett alternativt urvalssätt. 2009 tillkom Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet (UMU). 

URVAL

Arkitektprovet är ett prov som används för urval bland behöriga sökande. Det betyder att du måste vara behörig, via betyg eller reell kompetens, för att bli antagen till en arkitektutbildning. I urvalet till de fyra arkitektutbildningarna går cirka en tredjedel av nybörjarplatserna till dem som har ett resultat från Arkitektprovet.


Allt du behöver veta finns här på hemsidan.