Arkitektprovet

Information till dig som gått vidare till delprov 2

Under måndag 10 maj får du som lämnat in hemuppgiften ett meddelande via antagning.se som informerar dig om du gått vidare till delprov 2 eller ej. 

Deltagare som gått vidare till delprov 2 kommer under denna vecka sedan att få information om delprovets form och nödvändiga förberedelser via e-post 17-18 maj. Informationen kommer även att uppdateras här på Arkitektprovet.se tisdag-onsdag 17-18 maj 2021. Vänligen invänta e-post före du kontaktar oss med eventuella frågor. Om du inte fått något e-post den 19 maj 2021, kontakta oss på info@arkitektprovet.se.

Observera att datumen för mejlutskick/uppdatering på hemsidan flyttats fram 1 arbetsdag (från 12 maj).

Information till dig som inte gått vidare till delprov 2

Arkitektprovet erbjuder inte skäl, personlig feedback eller övrig detaljredogörelse till deltagare som inte gått vidare till delprov 2. Svar på frågor om detta besvaras så snabbt det är möjligt med samma information.

Information om Arkitektprovet 2021

Arkitektprovet genomförs våren 2021 för antagning till arkitektutbildningarna vid Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lunds Tekniska Högskola vid Lunds Universitet (LTH/LU) samt Umeå universitet (UmU). 

Arkitektprovet har anpassats för att säkerställa ett genomförande under rådande, utökade samt lättade restriktioner och rekommendationer kring smittspridningen av covid-19. 

Provet består av två delar. Del 1 är en hemuppgift som deltagarna gör hemma och laddar upp digitalt via ett formulär på arkitektprovet.se. Hemuppgiften publicerades 1 mars och ska vara inlämnad senast 15 april. Efter jurybedömning av hemuppgiften kallas de som går vidare till delprov 2, provdagarna, som sker den 8–9 juni under former anpassade efter rådande omständigheter. Deltagare som går vidare får detaljerad information om delprov 2 i samband med kallelsen i början av maj. 

Den information som du som deltagare behöver i dagsläget finns här på arkitektprovet.se. TILL VILKA UTBILDNINGAR ANVÄNDS ARKITEKTPROVET?

  • Arkitektur CTH-45000, Chalmers tekniska Högskola
  • Arkitektutbildning LU 80040, Lunds universitet
  • Arkitektutbildning KTH-32100, KTH
  • Arkitektprogrammet UMU-P1592, Umeå universitet

HISTORIK

Arkitektprovet genomfördes första gången 1987 efter att de tre arkitekturskolorna Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Kungliga Tekniska Högskolan Arkitekturskolan (KTH) samt Arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)/Lunds universitet (LU) aktualiserat frågan om ett alternativt urvalssätt. 2009 tillkom Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet (UMU). 2020 års provomgång ställdes in med anledning av Covid-19-pandemin.