Arkitektprovet

Resultat av bedömning av Arkitektprovet 2022

Bedömningen av Arkitektprovet 2022 är nu avslutad. Besked om deltagare rangordnats eller ej samt meritvärde sker via antagning.se senast 28 juni. 

693 hemuppgifter lämnades in i tid för Arkitektprovet 2022 och efter bedömning gick 308 vidare till delprov 2 (provdagen). 281 deltagare deltog och slutförde provdagen.

Första antagningsbeskedet publiceras den 12 juli (antagning.se). Blir du reservplacerad deltar du även i andra urvalet. Kom ihåg att tacka ja till erbjuden plats/reservplats. 

För ytterligare frågor kontakta respektive lärosäte.

 

 

TILL VILKA UTBILDNINGAR ANVÄNDS ARKITEKTPROVET?

  • Arkitektur CTH-45000, Chalmers tekniska Högskola
  • Arkitektutbildning LU 80040, Lunds universitet
  • Arkitektutbildning KTH-32100, KTH
  • Arkitektprogrammet UMU-P1592, Umeå universitet

HISTORIK

Arkitektprovet genomfördes första gången 1987 efter att de tre arkitekturskolorna Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Kungliga Tekniska Högskolan Arkitekturskolan (KTH) samt Arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)/Lunds universitet (LU) aktualiserat frågan om ett alternativt urvalssätt. 2009 tillkom Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet (UMU).