Arkitektprovet

Hemuppgiften 2021 publicerad!

Hemuppgiften 2021 är uppe här på arkitektprovet.se sedan den 1 mars 2021. Hemuppgiften ska lämnas in digitalt via formuläret här på arkitektprovet.se. Formuläret publiceras samtidigt som antagningsomgången öppnar, 15 mars 2021. Sista inlämningsdag är 15 april 2021. Hemuppgifter som inkommer efter detta datum kommer inte att bedömas. 

Information om Arkitektprovet 2021

Arkitektprovet genomförs våren 2021 för antagning till arkitektutbildningarna vid Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lunds Tekniska Högskola vid Lunds Universitet (LTH/LU) samt Umeå universitet (UmU). 

Arkitektprovet har anpassats för att säkerställa ett genomförande under rådande, utökade samt lättade restriktioner och rekommendationer kring smittspridningen av covid-19. 

Provet består av två delar. Del 1 är en hemuppgift som deltagarna gör hemma och laddar upp digitalt via ett formulär på arkitektprovet.se. Hemuppgiften publicerades 1 mars och ska vara inlämnad senast 15 april. Efter jurybedömning av hemuppgiften kallas de som går vidare till delprov 2, provdagarna, som sker den 8–9 juni under former anpassade efter rådande omständigheter. Deltagare som går vidare får detaljerad information om delprov 2 i samband med kallelsen i början av maj. 

Den information som du som deltagare behöver i dagsläget finns här på arkitektprovet.se. TILL VILKA UTBILDNINGAR ANVÄNDS ARKITEKTPROVET?

  • Arkitektur CTH-45000, Chalmers tekniska Högskola
  • Arkitektutbildning LU 80040, Lunds universitet
  • Arkitektutbildning KTH-32100, KTH
  • Arkitektprogrammet UMU-P1592, Umeå universitet

HISTORIK

Arkitektprovet genomfördes första gången 1987 efter att de tre arkitekturskolorna Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), Kungliga Tekniska Högskolan Arkitekturskolan (KTH) samt Arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)/Lunds universitet (LU) aktualiserat frågan om ett alternativt urvalssätt. 2009 tillkom Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet (UMU). 2020 års provomgång ställdes in med anledning av Covid-19-pandemin.