Arkitektprovet

Hemuppgiften 2023 publicerad!

Information om Arkitektprovet 2023

Arkitektprovet genomförs våren 2023 för antagning till arkitektutbildningarna vid Chalmers tekniska högskola (Chalmers), Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet (LTH/LU) samt Umeå universitet (UmU). 

Provet består av två delar. Delprov 1 är en hemuppgift som deltagaren gör hemma och skickar in eller lämnar för hand till lärosätet. Efter jurybedömning av hemuppgiften kallas de som går vidare till delprov 2. Arkitektprovets delprov 2 genomförs i juni 2023 på plats på de fyra anordnande lärosätena. 

TILL VILKA UTBILDNINGAR ANVÄNDS ARKITEKTPROVET?

  • Arkitektur CTH-45000, Chalmers tekniska Högskola
  • Arkitektutbildning LU 80040, Lunds universitet
  • Arkitektutbildning KTH-32100, KTH
  • Arkitektprogrammet UMU-P1592, Umeå universitet

HISTORIK

Arkitektprovet genomfördes första gången 1987 efter att de tre arkitekturskolorna Chalmers tekniska högskola (Chalmers), Kungliga Tekniska Högskolan Arkitekturskolan (KTH) samt Arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)/Lunds universitet (LU) aktualiserat frågan om ett alternativt urvalssätt. 2009 tillkom Arkitekthögskolan vid Umeå Universitet (UMU).