Tidsplan 2021

 

 

Här hittar du tidsplanen för genomförandet av Arkitektprovet 2021.

1 MARS

Arkitektprovets hemuppgift publiceras på arkitektprovet.se.

15 MARS

Anmälan på antagning.se öppnar. För att få delta i Arkitektprovet måste du ha anmält dig till minst en av arkitektutbildningarna senast den 15 april. Inlämningsformuläret för hemuppgiften publiceras också detta datum.

15 APRIL

Sista anmälningsdag. Arkitektprovets hemuppgift skall ha kommit in via det digitala formuläret senast denna dag. 

23 APRIL

Senast denna dag får du meddelande via antagning.se om att din hemuppgift blivit mottagen, eller att den kommit in för sent.

10 MAJ

Senast detta datum får du besked om du har gått vidare till delprov 2 eller inte. Detta ser du som ett meddelande som kopplas till din anmälan på din sida på antagning.se. Anvisningar kring delprov 2 i juni skickas samtidigt till de som gått vidare samt tillgängliggörs via arkitektprovet.se.

28 MAJ

Sista dag för anmälan om funktionsvariation inför delprov 2.

9 JUNI

Delprov 2 genomförs. Deltagare som går vidare ska vara tillgängliga på provdagen 7.45 – 17.00. Mer information skickas ut till de som går vidare i maj. 

28 JUNI

Senast detta datum får du besked om ditt Arkitektprov är godkänt eller om du tyvärr inte uppnått nivån för godkänt, vilket betyder att ditt resultat från provet är underkänt. Detta ser du som ett meddelande som kopplas till din anmälan på din sida på antagning.se

Du som har ett godkänt resultat på Arkitektprovet får samtidigt ett meritvärde i urvalsgruppen för Arkitektprovet.