Tidsplan 2024

27 FEBRUARI

Arkitektprovets delprov 1 (hemuppgift) publiceras på arkitektprovet.se.

15 MARS

Anmälan på antagning.se öppnar. För att få delta i Arkitektprovet måste du ha anmält dig till minst en av arkitektutbildningarna senast den 15 april. 

15 APRIL

Sista anmälningsdag. Arkitektprovets delprov 1 (hemuppgift) skall ha kommit in till lärosätet.

18 APRIL

Senast denna dag får du meddelande via antagning.se om att din hemuppgift blivit mottagen, eller att den kommit in för sent.

14 MAJ

Senast detta datum får du besked om du har gått vidare till delprov 2 eller inte. Detta ser du som ett meddelande som kopplas till din anmälan på din sida på antagning.se

29 MAJ

Sista dag för anmälan om funktionsvariation inför delprov 2.

11-12 JUNI

Delprov 2 genomförs. Arkitektprovets delprov 2 kommer att genomföras 11-12  juni 2024.

20 JUNI

Sista kompletteringsdag. Mer info om detta hittar du på antagning.se

26 JUNI

Senast detta datum har du fått besked om du har gått vidare, eller inte, i urvalet till arkitektutbildningen. Detta kan du se i din anmälan på antagning.se

16 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER

Utlämning av deluppgift 1 och deluppgift 2 för deltagare 2024 sker 16 – 27 september. Information om kontaktpersoner och öppettider för utlämning uppdateras på Arkitektprovets hemsida i slutet av augusti 2024.