FAQ

Expandable List (FAQ) FRÅGOR KRING ANMÄLAN, INLÄMNING, BEDÖMNING OCH UTHÄMTNING AV HEMUPPGIFT/PROVDAGSUPPGIFT

FRÅGOR KRING ANMÄLAN, INLÄMNING & BEDÖMNING AV HEMUPPGIFTER/PROVUPPGIFTER

Vilket är mitt anmälningsnummer?

Ditt anmälningsnummer får du när du gjort en anmälan till en utbildning på antagning.se. Du kan se det när du är inloggad på Mina sidor. Numret består av sju eller åtta siffror. Skärmdump från antagning.se. 

Varför skall man skriva sitt anmälningsnummer och ett motto på hemuppgiften?

Anmälningsnummer och motto behövs för att koordinatorerna ska kunna hålla reda på vem som gjort vilket Arkitektprov.

 

Jurybedömningen görs helt anonymt. Därför får inga namn eller andra personuppgifter synas på hem- och provuppgifter.  

Spelar det någon roll till vilket lärosäte man väljer att skicka/lämna in sin hemuppgift till? Kan man till exempel lämna in till Lund trots att man i första hand söker till Göteborg?

Hemuppgiften ska skickas till det lärosäte där du vill göra delprov 2 (provdagar) om du går vidare. Vanligtvis är det enklast att välja det lärosäte som ligger närmast. Du kan alltså välja Lund om du bor närmast Lund, även fast du på antagning.se angett Göteborg som förstahandsval när du sökt utbildning.

Får man lämna in flera hemuppgifter, en till varje lärosäte?

Nej! Om du skickar hemuppgifter till flera lärosäten kommer den hemuppgift som är skickad till ditt 1:a handsval att bedömas. Övriga inskickade alternativ kommer inte att bedömas.

Kan man lämna in delprov 1 (hemuppgiften) direkt till lärosätet och kan man göra det utanför kontorstid?

Information gällande inlämningstider visas på arkitektprovet.se under Delprov 1.

Vilka är juryns bedömningskriterier av delprov 1 (hemuppgift) /delprov 2 (provdagar)?

Se svar här. Deltagarna får inte något facit eftersom det inte existerar något sådant.

Hur får jag veta om jag gått vidare till delprov 2?

De som gått vidare till delprov 2 ser detta på sin sida på antagning.se under fliken meddelande. Detta måste du själv kontrollera med jämna mellanrum kring datumen som finns i tidsplanen. Deltagare som gått vidare kommer också att vid denna tidpunkt få detaljerad information kring formen för delprov 2. 

När och var får jag besked om bedömningen av delprov 2?

Besked om du bedömts som Godkänd eller ej meddelas via antagning.se. Du som har bedömts som Godkänd tilldelas samtidigt ett meritvärde i urvalsgruppen. Vi meddelar inte besked via e-post före meddelande på antagning.se.

Vad betyder mitt meritvärde på antagning.se?

Poäng vid jurybedömning omvandlas till meritvärde i en nummerserie där högsta meritvärde är 799. Prov som inte bedömts uppnå nivån för att kunna antas i urvalsgruppen tilldelas inget meritvärde. 

Kan man få feedback på bedömningen av sin hemuppgift/sitt prov?

Nej, vi har inte möjlighet att ge personlig feedback eller ytterligare information om bedömningen än det resultat du meddelats via antagning.se. Ditt prov har bedömts av en jurygrupp som består av arkitekter vid de fyra anordnande lärosätena enligt etablerade rutiner och bedömningskriterier.

Kan man överklaga juryns beslut av hemuppgiften/provuppgifterna?

Nej, juryns beslut kan inte överklagas.

Expandable List (FAQ) ALLMÄNNA FRÅGOR:

ALLMÄNNA FRÅGOR:

Finns det en åldersgräns för att få lov att göra Arkitektprovet?

Nej, det finns ingen åldersgräns.

Hur, när och var anmäler man sig?

1. Du anmäler dig på antagning.se till den/de arkitektutbildningar du vill söka. Du ökar dina möjligheter att läsa till arkitekt genom att söka till alla utbildningarna.

 

2. För att delta i Arkitektprovet ska du skicka eller på plats lämna in en hemuppgift till det lärosäte som ligger närmast din hemort. Detta lärosäte kommer att kalla dig till delprov 2, om du går vidare. 

Vad är det egentligen som Arkitektprovet skall mäta?

Se svar på hemsidan under fliken Provet/bedömningskriterier.

Måste alla som söker arkitektutbildningarna göra Arkitektprovet?

Nej. 2/3 av platserna tillsätts på samma sätt som på andra utbildningsprogram, d.v.s. via betyg och högskoleprov. Arkitektprovet är helt enkelt ytterligare en urvalsgrupp till arkitektutbildningen.

Hur fördelas platserna för de som söker via Arkitektprovet?

I urvalet till de fyra arkitektutbildningarna går ca. tredjedel av nybörjarplatserna till dem som har ett resultat från Arkitektprovet.

 

Enbart sökande som efter delprov 2 tilldelats ett meritvärde konkurrerar om platserna i urvalsgrupp AU (alternativt urval). De sökande måste precis som i de andra urvalsgrupperna uppfylla grundläggande samt särskild behörighet för att kunna delta i urvalet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan man söka både på betyg, via Högskoleprovet och via Arkitektprovet?

Ja, det är ett sätt att öka sina möjligheter. Alla tre har egna urvalsgrupper. Det finns inga kopplingar mellan grupperna, man söker i var och en för sig.

Påverkas chanserna att antas på betyg om man misslyckas på Arkitektprovet?

Nej! Resultatet i Arkitektprovet påverkar inte de andra urvalsgrupperna.

Är det samma Arkitektprov vid alla fyra lärosätena?

Ja, det finns bara ett Arkitektprov. Ditt provresultat gäller sedan för antagning till alla fyra svenska arkitektutbildningar.

Kan man delta i Arkitektprovet trots att man inte är fullt behörig för utbildningen?

Ja, du får delta i Arkitektprovet om du vill, men du kan inte antas om du inte uppfyller behörighetskraven. Du måste dock anmäla dig via antagning.se till ett arkitektprogram för att få göra Arkitektprovet. Resultat för obehöriga publiceras inte på antagning.se. Ej behörig som genomfört delprov 2 och vill veta sitt resultat ska kontakta info@arkitektprovet.se efter delprov 2. 

Vilket betyg krävdes för att komma in förra året? Behöver man göra Arkitektprovet om man kommer in på sina betyg?

Det är mycket osäkert att lita på vad som gällde förra året, eftersom betygssnitten bland de som antas går upp och ned. Det kan till exempel hända om antalet utbildningsplatser ändras på något lärosäte. Även om du har mycket bra betyg kan det därför vara en bra komplettering att också göra Arkitektprovet och/eller Högskoleprovet. Men det går att söka enbart via betyg.

Kan det vara taktiskt att välja ett visst lärosäte i första hand, trots att man kanske hellre vill läsa på ett av de andra lärosätena?

Nej. Det går att söka till alla fyra lärosätena. Vi rekommenderar att du sätter prioriteringsordningen utifrån var du vill studera. 

Vad händer om man blir rangordnad men inte kommer in på det lärosäte man sökt? Blir man automatiskt antagen till något av de andra lärosätena då?

Alla utbildningsprogram har fler sökande än antal platser och därför görs ett urval. För att delta i urvalet ska du först och främst uppfylla samtliga behörighetskrav. I din anmälan på antagning.se måste du sätta de utbildningar du valt i prioritetsordning. Med det menas att du sätter den utbildning du helst vill gå överst, den du kan tänka dig i andra hand som nummer två och så vidare. Du bör därför söka alla fyra arkitektprogrammen för att öka chansen att bli antagen till ett av dessa via Arkitektprovet. Om du blir reserv till sitt förstahandsval men tex antagen till ditt andrahandsval så står du kvar som reserv till förstahandsvalet även om du tackar ja till andrahandsvalet. Du måste aktivt välja att stå kvar som reserv till förstahandsvalet.

Varför kan inte alla som gör hemuppgiften gå vidare till delprov 2?

Urvalsprocessen är upplagd som den är på grund av det stora söktrycket till arkitektutbildningarna. De deltagare som i sina hemuppgifter visar förmågor enligt de bedömningskriterier juryn bedömer utifrån kallas till delprov 2. Arkitektutbildningarna har samtidigt ett bestämt antal platser för antagningsomgången och därför ett maxantal som kan antas i urvalsgruppen. Därför är det varken administrativt motiverbart eller schysst mot deltagaren att kalla deltagare till delprov 2 som juryn vid hemuppgiften bedömer inte kommer kunna konkurrera om en utbildningsplats. Detta betyder inte att juryn anser att deltagaren är olämplig eller saknar potential att kunna bli arkitekt. 

Vad gäller för deltagande i Arkitektprovet om man har en funktionsvariation?

För dig som går vidare till delprov 2 ska anmälan om funktionsvariation inklusive läkarintygets sammanfattning ha inkommit senast den 31 maj. Kontakta info@arkitektprovet.se.

Hur många är det som söker via Arkitektprovet?

Varje år brukar mellan 600 och 900 hemuppgifter lämnas in. Mellan 300 och 450 brukar efter hemuppgiftsbedömningen gå vidare till delprov 2, beroende på kvalitet. Mellan 120 och 170 prov brukar rangordnas för antagning via urvalsgruppen ”AU” (alternativt urval) – återigen beroende på kvalitet.

Måste man delta båda dagarna i delprov 2, om man går vidare dit?

Ja! Du måste delta under båda provdagarna i juni om du går vidare till delprov 2. 

Kan man spara sitt arkitektprovsresultat från ett år till ett annat?

Nej, provresultatet gäller endast för antagning det år det görs.