Så här anmäler du dig

För att delta i Arkitektprovet ska du:
1. Anmäla dig på antagning.se (15 mars – 15 april) till den/de arkitektutbildningar du vill gå.
2. Skicka in hemuppgiften via det digitala formuläret på arkitektprovet.se mellan 15 mars – 15 april.

VÄLJ DET LÄROSÄTE SOM LIGGER NÄRMAST DIN HEMORT VID INLÄMNING

Du ska bara skicka in hemuppgiften till ett av lärosätena. Observera att hemuppgiften består av flera deluppgifter. Den gäller för ansökan till arkitektutbildningarna på alla de lärosäten du sökt till. I formuläret för den digitala inlämningen ska du välja det lärosäte som ligger närmast din hemort. Om du skickat in flera hemuppgifter kommer den hemuppgift där du i formuläret valt ditt högst rangordnade val att bedömas. Övriga inskickade alternativ kommer inte att bedömas.

SISTA DATUM FÖR ANMÄLAN OCH INLÄMNING AV HEMUPPGIFT

Senast den 15 april ska anmälan via antagning.se vara gjord och hemuppgiften vara uppladdad via formuläret här på arkitektprovet.se. Hemuppgift som laddas upp efter detta datum anses som försenad och beaktas inte.

Det är deltagarens ansvar att ha marginaler för att hemuppgiften kan lämnas in i tid, exempelvis i fall av oförutsedda tekniska problem.

ANONYMT

Arkitektprovet bedöms anonymt. Det är viktigt att du noggrant läser och följer instruktionerna för hur filer ska märkas och vilka uppgifter som ska läggas in i formuläret så att koordinatorerna kan knyta dig till ditt prov.

SISTA KOMPLETTERINGSDAG

Datum för sista kompletteringsdag för meriter och betyg hittar du på antagning.se under ”Viktiga datum”.

GÖR ARKITEKTPROVET I GÖTEBORG, LUND, STOCKHOLM ELLER UMEÅ

När du skickar in din hemuppgift och väljer närmaste lärosäte väljer du också vilket lärosäte som kommer att kalla dig till delprov 2, om du går vidare. Delprov 2 kommer att genomföras under former anpassade efter rådande restriktioner och rekommendationer kring smittspridningen av covid-19.