Så här anmäler du dig

ANMÄLAN

För att delta i Arkitektprovet ska du:

• Anmäla dig på antagning.se (15 mars-15 april) till den/de arkitektutbildningar du vill gå på. Du ökar dina möjligheter att läsa till arkitekt genom att söka till alla utbildningarna.

• Anmäla dig till Arkitektprovet genom att skicka in en hemuppgift (delprov 1) till ett (1) lärosäte, den gäller för bedömning på alla lärosätena. Välj det lärosäte som ligger närmast din hemort och där du önskar genomföra delprov 2. Hemuppgiften hittar du under Delprov 1 på arkitektprovet.se. Om du går vidare, gör du provdagarna på det lärosäte som du skickat hemuppgiften (delprov 1) till.

SISTA DATUM FÖR BESKED OM DU GÅTT VIDARE TILL DELPROV 2

Senast den 14 maj får du besked på antagning.se om du gått vidare/inte gått vidare till delprov 2 i juni.

VÄLJ DET LÄROSÄTE SOM LIGGER NÄRMAST DIN HEMORT VID INLÄMNING

Du ska bara skicka in hemuppgiften till ett av lärosätena. Observera att hemuppgiften består av flera deluppgifter. Den gäller för ansökan till arkitektutbildningarna på alla de lärosäten du sökt till. Skicka hemuppgiften med post eller lämna in för hand till det lärosäte du bor närmast. 

SISTA DATUM FÖR ANMÄLAN OCH INLÄMNING AV HEMUPPGIFT

Senast den 15 april ska anmälan via antagning.se vara gjord och hemuppgiften vara inkommen till lärosätet. Hemuppgift som inkommer till lärosätet efter detta datum anses som försenad och beaktas inte.

Det är deltagarens ansvar att ha marginaler för att hemuppgiften kan lämnas in i tid, exempelvis för förseningar i postgång.