Delprov 2

Arkitektprovets delprov 2 (provdagarna) genomförs tisdag och onsdag 11/6-12/6 2024 på plats på de fyra anordnande lärosätena. Deltagare som gått vidare ska göra provet på det lärosäte de skickade in hemuppgiften till. Du ska vara på plats 09.00 -17.00 båda dagarna, vi släpper in från kl. 08.30. Adresser till lärosätena samt övrig information du behöver finns nedan. 

Läs noga igenom informationen nedan.
 

Att TÄNKA PÅ

  • Du ska vara på plats 09.00 – 17.00 både tisdag 11 juni och onsdag 12 juni. Vi släpper in provdeltagare från kl. 08.30.  
  • Se till att ha god marginal till starttiden. Du MÅSTE vara på plats senast 09.15 för att släppas in i provsalen/få göra provet dag 1. Dag 2 tillåts ingen sen ankomst. Deltagare som inte deltagit dag 1 får inte delta dag 2. 
  • Skriv upp det anmälningsnummer och motto du använde på hemuppgiften. Detta hjälper dig att snabbt hitta din arbetsyta i provsalarna.
  • Det är tillåtet att ta med tilltugg/dryck. Tilltugg/dryck får inte vara i sådan mängd att det gör arbetsytan rörig/stökig/svårt att se vad du har på den. 
  • Paus för lunch finns under båda provdagarna. I anslutning till provlokalerna finns såväl plats att äta medhavd lunch som platser där det går att köpa lunch. 
  • Ytterkläder, väskor och elektronisk utrustning får inte tas med till arbetsytan i provsalarna. Dessa ska lämnas på övervakad yta i anslutning till provlokalen.
  • Det är inte tillåtet att ha kontakt med/ta hjälp av utomstående eller andra deltagare under pågående prov, det vill säga, från dess att en uppgift lämnats ut tills dess att du ombeds sluta arbeta med uppgiften. Det är därmed inte tillåtet att fotografera eller ta med sig instruktioner, provuppgifter eller andra saker från provsalen. Det är inte heller tillåtet att ha smart watches, musikspelare, hörlurar, mobiltelefoner, surfplattor och liknande igång eller vid arbetsytan under pågående prov. Medhjälp till spridning av provmaterial och kontakt med utomstående under pågående prov kan betraktas som fusk/medhjälp till fusk och leda till diskvalificering.  

GILTIG LEGITIMATION

Vid delprov 2 ska du som deltagare uppvisa en giltig legitimation. Giltig legitimation är SIS-märkt ID-kort eller ID-kort utfärdat av svensk myndighet, svenskt körkort och svenskt pass. Utländska medborgare kan legitimera sig med pass om det är tydligt, inplastat och har text på engelska, tyska eller franska. För medborgare i Finland, Island och Danmark gäller EU-pass/nationellt ID-kort eller körkort. För medborgare i Norge gäller norskt pass/nationellt ID-kort eller körkort.

Vanliga frågor om delprov 2

Se FAQ.

BYTE AV PROVORT

Behöver du av någon anledning byta provort? Hör av dig med ett mail till info@arkitektprovet.se senast 29 maj.

FUNKTIONSVARIATION

Funktionsvariation inklusive läkarintygets sammanfattning ska ha inkommit senast den 29 maj. Kontakta info@arkitektprovet.se.

 

PROVORTER

 

Göteborg:

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola, Sven Hultins gata 8, 412 96 Göteborg

Karta

 

Lund:

Arkitektskolan, Lunds universitet, Sölvegatan 24, 223 62 Lund

Karta

 

Stockholm:

Arkitekturskolan KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Osquars Backe 5, 100 44 Stockholm

Karta

 

Umeå:

Arkitekthögskolan, Umeå Universitet, Östra Strandgatan 30, 903 33 Umeå

Karta