Delprov 2

Arkitektprovets delprov 2 (provdagarna) genomförs tisdag och onsdag 14-15 juni 2022 på plats på de fyra anordnande lärosätena. Deltagare som gått vidare ska göra provet på det lärosäte de skickade in hemuppgiften till. Du ska vara på plats 09.00 – 17.00 båda dagarna. Adresser till lärosätena samt övrig information du behöver finns nedan. Om du vill göra delprov 2 på något av de andra lärosätena måste du mejla info@arkitektprovet.se senast den 30 maj 2022. 

 

DETTA MÅSTE DU TÄNKA PÅ!

– Du ska vara på plats 09.00 – 17.00 både tisdag 14 juni och onsdag 15 juni.

– Du måste vara på plats senast 09.15 för att släppas in i provsalen/få göra provet dag 1. Dag 2 tillåts ingen sen ankomst. Deltagare som inte deltagit dag 1 får inte delta dag 2. 

– Skriv upp/kom ihåg det anmälningsnummer och motto du använde på hemuppgiften. Detta hjälper dig att snabbt hitta din arbetsyta i provsalarna.

– Kom ihåg att du ska ha med dig en utskriven kopia av det foto som du ombads spara till delprov 2 när du gjorde din hemuppgift. För mer information, se instruktionerna för hemuppgiften. Om du glömmer fotot får du delta i provet, men du får då utgå från din minnesbild. 

– Ytterkläder, väskor och elektronisk utrustning får inte tas med till arbetsytan i provsalarna. Dessa ska lämnas på övervakad yta i anslutning till provlokalen.

– Du ska inte ha med dig något material förutom det utskrivna fotot till provdagen. Förutom fotot får du endast ta med tilltugg/dryck till arbetsytan. Tilltugg/dryck får inte vara i sådan mängd att det gör arbetsytan rörig/stökig/svårt att se vad du har på den. 

– Paus för lunch finns under båda provdagarna. I anslutning till provlokalerna finns såväl plats att äta medhavd lunch som platser där det går att köpa lunch. 

– Det är inte tillåtet att ha kontakt med/ta hjälp av utomstående eller andra deltagare under pågående prov, det vill säga, från dess att en uppgift lämnats ut tills dess att du ombeds sluta arbeta med uppgiften. Det är därmed inte tillåtet att fotografera eller ta med sig instruktioner, provuppgifter eller andra saker från provsalen. Det är inte heller tillåtet att ha smart watches, musikspelare, hörlurar, mobiltelefoner, surfplattor och liknande igång eller vid arbetsytan under pågående prov. Medhjälp till spridning av provmaterial och kontakt med utomstående under pågående prov kan betraktas som fusk/medhjälp till fusk och leda till diskvalificering.  

GILTIG LEGITIMATION

Vid delprov 2 ska du som deltagare uppvisa en giltig legitimation; Sis-märkt id-kort, nationellt id-kort, körkort eller EU-pass. Observera att körkort från Finland, Island, Danmark och Norge inte gäller som legitimationshandling.

BYTE AV PROVORT

Behöver du av någon anledning byta provort? Hör av dig med ett mail till info@arkitektprovet.se senast 30 maj.

FUNKTIONSVARIATION

Har du någon form av funktionsvariation som bör beaktas vid genomförandet av provet? Senast den 30 maj ska anmälan om detta inklusive läkarintyg ha inkommit till det lärosäte där du vill göra provdagarna. Börja med att kontakta info@arkitektprovet.se.

Vanliga frågor om delprov 2

Går det att göra provdagen på annat datum eller tid? 
Nej, delprov 2 - provdagarna - är tisdag 14 juni och onsdag 15 juni 2022. För att ditt prov ska bedömas behöver du ha deltagit vid båda provdagrna. Det finns inga möjligheter att göra provet på annan tid eller dag. Det finns inte heller några skäl som ger undantag från detta.

PROVORTER

 

Göteborg:

Chalmers Arkitektur, Chalmers, Sven Hultins gata 6, 412 96 Göteborg

Karta

 

Lund:

Arkitektskolan, Lunds universitet, Sölvegatan 24, 223 62 Lund

Karta

 

Stockholm:

Arkitekturskolan KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Osquars Backe 5, 100 44 Stockholm

Karta

 

Umeå:

Arkitekthögskolan, Umeå Universitet, Östra Strandgatan 30, 903 33 Umeå Karta